بازدید دبیر شورای انقلاب فرهنگی و هیئت همراه از غرفه پاکنام