مدیران پاکنام

Mr-Yahya-NazlAbadi

آقای یحیی نزل آبادی

مدیر فروش (لاین یکتا)
 • کارشناسی حسابداری
 • حسابداری فروش شرکت پاکنام
 • سرپرست فروش شرکت پاکنام
Mr-Hamidreza-Haji-Ebrahim

آقای حمیدرضا حاجی ابراهیم

مدیر منابع انسانی

دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی

 • مدیر احداث کارخانه شرکت آذین خودرو
 • عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرگانی وزارت ورزش
Mr-Laghayi

آقای سیاوش لقائی

مدیر اجرایی
 • کارشناسی شیمی
 • مدیر کارخانه شرکت پاکنام
Mr-Yousef-Shahteymouri

آقای یوسف شاهتیموری

مدیر فروش و بازاریابی
 • کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
 • مدیر عامل شرکت فدک کوثر
 • مدیرعامل شرکت تتیس
Mr-Meysam-Feyzi

آقای میثم فیضی

مدیر کارخانه
 • کارشناسی حسابداری
 • سرپرست انبار محصول پاکنام
 • رئیس برنامه‌ریزی و صنایع شرکت پاکنام
Mr-Zibaee

آقای رضا زیبایی

مدیر بازرگانی داخلی
 • کارشناسی کشاورزی
 • کارشناس خرید شرکت پاکنام
Mr-Kazemlou

آقای بابک کاظم‌لو

مدیر فروش (لاین تاپ)
Mr-Shahab-Golafrouz

آقای شهاب گل افروز

مدیر بازرگانی خارجی
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 • سرپرست بازرگانی خارجی صنایع بهداشتی پایدار (ویتانا)
 • مدیر بازرگانی بیسکویت گرجی

آقای رضا ابراهیمی تلم خان

مدیر تولید
 • کارشناسی ارشد شیمی
 • رئیس سولفوناسیون شرکت پاکنام
 • رئیس تولیدات شرکت پاکنام
 • گرایش خرده فروشی از دانشگاه تهران

خانم سیده فاطمه مشهدی

مدیر آزمایشگاه و QC
 • کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
 • کارشناس آزمایشگاه شرکت پاکنام
 • رئیس آزمایشگاه شرکت پاکنام

....

مدیر تحقیق و توسعه