فرصت‌های شغلی

ما در مجموعه پاکنام، پس از دریافت رزومه‌ها و بررسی توانایی‌های شما، با توجه به نیاز مجموعه به موقعیت شغلی مورد نظر، با شما تماس خواهیم گرفت.