Top-banner

محصولات شوینده و پاک کننده تاپ

شرکت پاک نام در سال ۱۳۷۱ بخش عمده‌ای از محصولات بهداشت البسه خود مانند پودر لباسشویی ماشینی خود را با برند تاپ وارد بازار نموده است. این برند طی سال‌ها موفق شده است در بازار پودر لباسشویی کشور سهم خوبی داشته و باتوجه به معرفی مایعات لباسشویی تخصصی تاپ در سال ۱۳۸۴ و همچنین سایر شوینده ها مانند مایع ظرفشویی، انواع مایع دستشویی، پاک کننده چندمنظوره، پاک کننده سطوح بهداشتی، شیشه شوی و … سهم عمده ای از بازار شوینده سراسر کشور را به خود اختصاص داده است.