واحد صادرات

جهت اخذ نمایندگی با شماره های ذیل درارتباط باشید

واحد صادرات
۰۲۱-۸۸۳۰۶۷۱۱-۱۳
داخلی ۱۷۱

کشورهای مقصد صادرات: ۱۴ کشور
عراق، افغانستان،پاکستان، ارمنستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه، بحرین، قطر، ازبکستان، گرجستان، قزاقستان و قرقیزستان
برندهای صادراتی: همه ۶ برند
رامیس، تاپ، یکتا، دی، آرن و بامداد