پنجمين نمايشگاه توانمندی‌های صادراتی كشور با حضور رئيس‌جمهور افتتاح شد