پاکنام مفتخر به دریافت تندیس سیمین پنجمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور شد