نشست مدیران ارشد مجموعه با هدف ارتقای فعالیت‌های مجموعه