برگزاری اولین نشست هم‌اندیشی نمایندگان فروش شرکت پاکنام