احب إخوانی الی من اهدی عیوبی الی؛ دوست داشتنی ترین برادرم کسی است که عیبهایم را به من هدیه کند.
 
با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی ، در بهبود عملکرد ما نقش موثری ایفا می کند. لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود بهره مند سازید .

 
فرم انتقادات و پیشنهادات
اطلاعات فردی
help
help
help
انتقاد یا پیشنهاد
help
ممانعت از سابمیت ماشینی
help
 
 
help