رادیو ایران
رادیو ایران خانه و خانواده در رادیو ایران

افزایش آگاهی خانواده ها در جهت چگونگی حفظ خانواده، پرورش نسل آینده و تشکیل خانواده های با دوام ، ارتقای انگیزه خانواده‌ها برای کمک جستن از آموزه‌های دینی برای بقا و رشد خانواده، گسترش آگاهی شنوندگان نسبت به مشکلات زندگی کسانی که در زندگی خانواده دچار جدایی و از هم گسستگی شده اند، نمایش توان انسان در مبارزه با مشکلات و سختی‌ها در صحبت با کسانی که در شرایط سخت خاصی توانسته‌اند موفق باشند و خوشبختی خود را به دست آورند.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :