بنیاد خیریه کودک
بنیاد خیریه کودک ارائه دهنده خدمات و کمک هزینه های تحصیلی به کودکان شناسایی شده
اشاره ای به کارکرد بنیاد خیریه کودک:
شناسایی کودکان و دانش آموزان مستعد تحصیل از طریق دفا‌تر بنیاد کودک ایران، سازمانهایی مانند بهزیستی، آموزش و پرورش توسط مددکاران
جذب اسپانسر در داخل و خارج از کشور ،به صورتی که 
مبلغی  به عنوان «کمک هزینه تحصیلی»، ماهیانه به حساب قیم قانونی مددجو و یا خود وی واریز می‌شود

 


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :