آسایشگاه خیریه کهریزک
آسایشگاه خیریه کهریزک مرکز نگهداری، درمان ،آموزش معلولین و سالمندان غیر انتفاعی ،غیر دولتی و مردمی
آماده دریافت کمکهای مردمی
آماده قبول سفارش تاج گل  و بنرهای تبریک وتسلیت خیریه


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :